Phương thức thanh toán

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

- Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

 Dựa trên giá trị hợp đồng sẽ có phương thức thanh toán như sau:

Đợt 1: Bên A tạm ứng đặt cọc 40% giá trị khối lượng của các hạng mục ghi trong hợp đồng cho bên B để đặt hàng tương đương số tiền dự kiến

Đợt 2: Bên A tạm ứng cho bên B 30% sau khi tập kết các hạng mục tại công trình để thi công lắp đặt.

Đợt 3: Sau khi hoàn thiện lắp đặt xong các hạng mục theo hợp đồng, hai bên tiến hành lập biên bản nghiệm thu, bên A thanh toán số tiền còn lại theo khối lượng thực tế của công trình.